Hero image

Skatt på casinogevinst

Sist oppdatert:

Det er typisk norsk å ha en hobby og selv om mange hevder at de har trening og skigåing som sin fremste hobby, viser tall at spill på nett er en av nordmenns favoritthobbyer. Hver uke spillere flere hundre tusen av oss på nett og vi spiller på alt fra spilleautomater, til odds og roulette. 

Nordmenn elsker pengespill og helt siden Norsk Tipping lanserte tippekupongen rett etter andre verdenskrig, har nordmenn vært helt i Europatoppen når det kommer til pengespill. 

Ikke bare er spill på nett utrolig morsomt og underholdende, men det kan også bli utrolig innbringende. Dagens nettcasino har fenomenale utvalg av spill og uansett om du foretrekker automater, roulette, eller odds, er det fullt mulig å vinne mange millioner kroner fra godstolen hjemme i stua. 

Innerst inne drømmer vi alle om å en dag vinne virkelig stort, men mange er usikre på hva de skal gjøre med skatt på casinogevinst. Vi vet alle at staten vil ha sin del av alle inntektene våre og gevinster fra nettcasino er ikke noe unntak. 

Må nordmenn betale skatt på casinogevinster? 

Mange tenker at alle gevinster er skattefrie så lenge man kan bevise at spill på nett bare er en hobby og ikke jobb. Eller at man har vunnet pengene i utlandet og dermed ikke skal skatte i Norge, men det er ikke fullt så enkelt.  

En av grunnreglene i norsk skattelovgivning sier at alle som er bosatt i Norge også vil kunne være skattepliktig på inntekter de har fra andre land. Dette omfavner også gevinster du har vunnet på casino. 

Selv om du kan spille på en rekke flotte “Norske Nettcasino” er det ingen nettcasino som har base i Norge. Grunnen til dette er at Norsk Tipping har monopol på pengespill i Norge. Dermed vil også gevinster du har fra utenlandske casino bli sett på som inntekt fra utlandet og i Norge er slike inntekter skattepliktig over et visst beløp.

Tilfeldige gevinster 

Om du har inntekt fra spill på nett skal det opplyses om i selvangivelsen din uansett hvor stor eller liten gevinsten er. Om gevinsten skal skattlegges eller ikke, avgjøres av flere ulike faktorer, men for det aller meste er det to ting som er avgjørende. 

  1. Er det snakk om “tilfeldig gevinst” eller ikke? Gevinster er kun å anse som tilfeldig når spillerens kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet IKKE er avgjørende for spillets utfall. 
  2. Er gevinst på under 10.000 kroner? Tilfeldige gevinster på opptil 10.000 kroner er ikke skattepliktig. Dette gjelder også om du vinner flere gevinster på opptil 10.000 kroner. 

Gevinsten blir altså ikke skattepliktig før en enkeltgevinst overstiger 10.000 kroner. Gjør den det, må du betale skatt på hele beløpet. 

La oss ta et eksempel: 

Du spiller på en automat og vinner 7.700 kroner på et og samme spinn. Dette er ansett som en enkeltgevinst og er ikke skattepålagt. 

Om du samme dag, kveld vinner 100 gevinster på 7.700 kroner, har du totalt vunnet 770.000 kroner, men hele beløpet er fortsatt skattefritt, ettersom du har vunnet 100 enkeltgevinster. 

Vinner du derimot 99 gevinster av 7.700 kroner og en gevinst på 11.800 kroner, må du betale skatt på gevinsten på 11.800 kroner. 

Eksempler på tilfeldige spill

Om du som spiller ikke har noen mulighet for å påvirke utfallet av spillet ved hjelp av kunnskap, ferdigheter eller snarrådighet, vil alle gevinster opptil 10.000 kroner være unntatt skatt. Eksempler på denne type spill er spilleautomater, bingo, lotto, roulette, sic-bo og blackjack. 

Hva er ikke tilfeldig spill? 

Det er ikke mange spill på et nettcasino som ikke kan anses å være tilfeldige, men Gulating lagmannsrett har bestemt at både poker og odds under enkelte tilfeller ikke kan anses som tilfeldige. 

For de aller fleste av oss vil både poker og odds være å anse som tilfeldige spill, men spiller du mer profesjonelt og skatteetaten kan bevise dette, kan alle dine gevinster bli å anse som inntekter som skal skattlegges som vanlig inntekt. 

Når det kommer til gevinster du har vunnet på odds, vil de kunne bli pålagt skatt om du bedriver en type spill hvor man helgardere kampene og er garantert gevinst uansett utfall. Denne typen spill er ikke å anse som tilfeldige fordi du som spiller kan bruke din kunnskap til å sikre deg en gevinst uansett. 

Ser vi på poker, som har blitt utrolig populært i Norge de siste årene, er det i stor grad de samme reglene som gjelder. Er du å anse som en hobbyspiller som spiller i ny og ne, er alle gevinster under 10.000 kroner skattefrie. 

Spiller du derimot poker daglig og skatteetaten kan bevise at du spiller på et “høyere” nivå og at du over flere år har utviklet ferdigheter som hjelper deg å vinne, er ikke gevinster å anse som tilfeldige lengre. 

Hva er en hobbyspiller? 

Gulating lagmannsrett har ikke tatt stilling til hva en hobbyspiller er konkret og det blir trolig flere spillere som ender opp med å møte skatteetaten i retten i årene som kommer. Det er dog ikke noe 99% av norske spillere trenger å bekymre seg for. 

Så fremt du opplyser om alle dine gevinster som du har overført fra et nettcasino til egen bankkonto i din skattemelding, er det ingen fare. Så lenge spill på nett ikke er din hovedinntekt og enkeltgevinster ikke overstiger 10.000 kroner, er det lite grunnlag for at skatteetaten å komme etter deg. 

Tilfeldige spill som er unntatt skatt

Utover gevinster på opptil 10.000 kroner, er det også visse andre gevinster fra tilfeldige spill som er unntatt skatt. 

Det gjelder blant annet gevinster vunnet utenfor Norge, men innenfor EØS-området, dersom visse krav er oppfylt. For det første må aktøren som tilbyr pengespillet være underlagt offentlig kontroll i landet det gjelder og spillet må være lovlig også i Norge. 

Det vil si at du kan vinne mer enn 10.000 kroner og ikke betale skatt om du for eksempel vinner stort på en automat fra et casino som holder til i for eksempel Sverige, Tyskland, Østerrike, Spania og Portugal, så fremt spillet også er tilgjengelig hos Norsk Tipping og aktøren som tilbyr spillet er underlagt offentlig kontroll. Begge disse punktene må oppfylles for at gevinster skal kunne anses som skattefrie. 

Skattefritak etter unntaksregelen stiller også krav til at den utenlandske spilleverandøren ikke har kommersielle formål og at selskapets overskudd i sin helhet skal tilfalle allmennyttige eller humanitære formål. Men andre ord gjelder unntaket mer eller mindre kun om gevinsten er vunnet hos et statlig organ, alle Norsk Tipping. 

Hva om et tippelag vinner stort? 

Tippelag er veldig populære i Norge og det er ikke uvanlig at vennegjenger går sammen om å spill på odds eller større lotteri. Om et tippelag vinner over 10.000 kroner vil hele beløpet være skattepliktig. Dette er på grunn av at skatteetaten bare ser enkeltgevinster og ikke antall spillere som deltok i spillet. 

Skattekravet kan dog fordels på hele tippelaget slik at ikke bare en person ender opp en oppblåst inntekt og risikerer høyere inntektsskatt neste år. 

FAQ – Ofte stilte spørsmål om skatt på casinogevinster 

Må jeg betale skatt på gevinster fra utenlandske nettcasinoer?

Gevinster fra utenlandske nettcasino er underlagt beskatning om enkeltgevinster overstiger 10.000 kroner. Gevinster på over 10.000 kroner vil skattlegges som inntekt fra utlandet. Det finnes dog et par unntak for gevinster vunnet ved et casino i et EØS/EU-land. 

Hvor mye skatt må jeg betale på min casinogevinst?

Gevinster som tilfredsstiller krav om beskatning vil anses som inntekt og skatt beregnes ut fra hva ditt eget skattekort krever. 

Må jeg betale skatt på gevinst fra Norsk Tipping?

Nei. Gevinster vunnet på spill fra Norsk Tipping er unntatt skatt ettersom Norsk Tipping er et statlig lotteriorgan og hele deres overskudd går uavkortet til allmennyttige eller humanitære formål. 

Hvorfor beskattes casinogevinster?

Norske skatteregler tilsier at all inntekt, også inntekt som stammer fra utlandet, kan skattelegges i Norge. Om gevinstene ikke faller inn under et bestemte unntaksregler, vil det derfor kunne kreves skatt. Stort sett vil det være bare profesjonelle personer som vinner gevinster fra spill som hovedinntekt som vil bli underlagt skatt, eller de som vinner mer enn 10.000 kroner på et enkeltspill som vil måtte betale skatt. 

Må jeg betale samme mengde skatt samme hvilket casino jeg spiller hos?

Nei. Gevinster fra utenlandske casino med base i EØS/EU. vil kunne være skattefri selv om de er på over 10.000 kroner. For at gevinster skal kunne være skattefri, må casinoet du har vunnet ved oppfylle bestemte krav til. Spillet du vinner på må blant annet være lovlig i Norge og casinoet må bruke hele sitt overskudd på allmennyttige eller humanitære formål.

Så mye skatt må du betale på dine gevinster 

Skatt på casinogevinst

Om gevinster du har vunnet overstiger 10.000 kroner, eller av andre grunner blir funnet å være skattepliktig, må du betale skatt ut ifra hva skattekortet ditt tilsier. Husk at alle gevinster skal føres i skattemeldingen slik at skatteetaten kan avgjøre hva du til slutt skal betale i skatt. 

I skattemeldingen må du føre opp alle enkeltgevinster og ikke bare den totale summen. Du kan selvsagt også føre opp utgifter du hadde ved spillet slik at du får fratrekk for innsatsen du måtte sette for å vinne. Igjen må du føre opp innsats på enkeltspill og ikke din totale innsats gjennom året. 

Å føre opp gevinster i selvangivelsen er lettere enn mange tror. Du kan når som helst be casinoet du har spilt ved gi deg en total oversikt over alle dine spill slik at du kan dokumentere både enkeltgevinster og innsats. Husk at det er ikke alle casino som oppbevarer denne typen opplysninger like lenge, så det kan være lurt å laste ned en egen spillerstatistikk hver tredje måned. 

Når selvangivelse er fylt inn er det bare å vente på resultatet fra skatteetaten. Blir du skyldig skatt, vi du få tilsendt en faktura du må betale til, og skulle du få igjen penger er det bare å vente på at de kommer inn på kontoen din. 

Husk at du må ta vare på din egen spillerstatistikk helt fram til årets skatteoppgjør er gjennomført. Skatteetaten kan, om de ønsker, kreve at du kan dokumentere alle gevinster som er ført på skattemeldingen lang tid etter at du har sendt den inn. 

Slik betaler du skatt på gevinster 

Skatt er noe vi alle må betale, men hvor mye du ender opp med å betale er en helt annen sak. Når det kommer til vanlig inntekt vil din arbeidsgiver sørge for at du betaler skatt hver måned ut fra hva skattekortet ditt sier. 

Casinoet har dog ikke samme ansvar og det er utelukkende opp til deg å sørge for at skatten blir betalt. Du kan betale skatt på gevinster hver måned, eller når skatteoppgjøret er klart. Det kan dog være veldig lurt å betale underveis ettersom du får god rente på skatt du har betalt for mye. 

Om du ønsker å betale skatt underveis i året er det bare å ta kontakt med skatteetaten, som kan hjelpe deg med den informasjonen du må merke innbetalingen med. Andre muligheter er å be din arbeidsgiver om å trekke deg mer i skatt for å dekke opp for gevinstene over 10.000 kroner som du har vunnet. 

Derfor beskattes casinogevinster 

I Norge skal alle som er i betalt arbeid betale inntektsskatt for å hjelpe med å dekke utgiftene landet har, som helsevesen, NAV, skoler, veier og alt annet fellesskapet betaler for. At Norge har valgt å kreve skatt også på gevinster på over 10.000 kroner er noe mange misliker, men det er viktig å huske at dette bare gjelder en promille av gevinster alle som spiller på nett vinner. Stort sett er det bare profesjonelle, altså personer som har casinogevinster som sin hovedinntekt, som vil betale skatt på sine gevinster, og hvorfor skulle de ikke det? 

Om spill på odds, poker, eller automater er din største inntektskilde bør du fortsatt betale din del av samfunnets utgifter. Det er jo tross alt ikke slik at en som lever av spill på nett ikke nyter godt av alt fellesskapet betaler for. 

Skatt på gevinster fra Norsk Tipping 

Om du spiller på spill via Norsk Tipping er alle gevinster skattefrie, uansett om de overstiger 10.000 kroner eller ikke. Grunnet til dette er at Norsk Tipping ikke er en kommersiell aktør og overskuddet deres i sin helhet tilfaller allmennyttige eller humanitære formål. 

18+

Vi tar spillersikkerhet og spillrelatert problematikk på alvor. Denne nettsiden inneholder informasjon om gambling og betting, og derfor ber vi deg bekrefte at du er 18 år eller eldre, før du får tilgang til nettstedet.

EU Flag

Selv om mange av tjenestene som beskrives på denne siden kan brukes mens du er i Norge, er nettsidens innhold laget for norskspråklige individer som reiser- eller er bosatt utenfor Norges landegrenser. Hvis du befinner deg i Norge, anbefaler vi at du spiller hos Norsk Tipping.